Dacă nu citești la timp, înțelegi prea târziu.
Evaluarea instruirii în cadrul procesului de învățământ - Vol. 11

Evaluarea instruirii în cadrul procesului de învățământ - Vol. 11

Volumul 11 din colecţia Concepte Pedagogice Funda­mentale, are în vedere evaluarea activităţii de instruire în contextul procesului de învăţământ. Problematica sa, este dezvoltată pe parcursul a trei capitole: 1) Conceptul de evaluare pedagogică; 2) Evaluarea pedagogică a activităţii de instruire în contextul procesului de învăţământ; 3) Me­todologia acţiunii de evaluare a activităţii de instruire în contextul procesului de învăţământ.Capitolul 1 – Conceptul de evaluare pedagogică – este construit în raport de trei obiective specifice: a) definirea evaluării pedagogice la nivel de concept fundamental; b) evidenţierea tipurilor de evaluare pedagogică în raport de sfera de referinţă, delimitată la nivel general; c) analiza evaluării pedagogice la nivel de obiect de studiu.Capitolul 2 – Evaluarea pedagogică a activităţii de instru­ire în contextul procesului de învăţământ – este construit în raport de patru obiective specifice promovate la nivel de criterii epistemologice necesare pentru a identifica: a) funcţiile generale ale evaluării; b) structura de bază a evaluării; c) conţinuturile evaluării; d) formele evaluării – ca acţiune subordonată obiectivelor activităţii de instruire în cadrul procesului de învăţământ.Capitolul 3 – Metodologia acţiunii de evaluare a instruirii – este construit în raport de cinci obiective specifice, angajate în: a) de­finirea metodologiei acţiunii de evaluare a instruirii procesului de învățământ, în sens larg (teorie aplicată) şi restrâns (ansamblul de strategii, metode, procedee/ tehnici şi mijloace/instrumente de evaluare); b) definirea şi analiza strategiilor de evaluare; c) definirea, clasificarea şi analiza meto­delor de evaluare; d) definirea şi analiza procedeelor/tehnicilor de evaluare; e) definirea şi analiza mijloacelor/instrumentelor de evaluare.Partea finală – Aplicații – oferă exemple semnificative din domeniul învăţământului primar, rezultate în urma analizei me­todologiei de evaluare, în contextul unor evoluţii şi experimente înregistrate în didacticele particular...


24,00 lei

? Cauți o carte și nu o găsești pe site?

Alexandria îți recomandă


Cookie-urile ne ajută la îmbunătățirea serviciilor furnizate. Folosind serviciile noastre, sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor.