Dacă nu citești la timp, înțelegi prea târziu.

Politica de confidențialitateConform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Sedcomlibris SA/ Alexandria Librării are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situația contului de pe librariilealexandria.ro, informarea utilizatorilor/clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite pentru reclamă, marketing și publicitate, statistică.

Astfel, librariilealexandria.ro poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal și poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date, însă refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării comenzii.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care ne rezervăm dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.
librariilealexandria.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul librariilealexandria.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

De asemenea, Sedcomlibris SA/ Alexandria Librării va furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai după ce ne-am asigurat printr-un contract că aceste informații sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de  servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre.

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la adresa: Str. Grigore Alexandru Ghica, Nr. 288, Suceava, Jud. Suceava.