Dacă nu citești la timp, înțelegi prea târziu.
e-Didactica. Procesul de instruire in mediul online

e-Didactica. Procesul de instruire in mediul online

Lucrarea e-DIDACTICA. PROCESUL DE INSTRUIRE ÎN MEDIUL ONLINE face parte din colecția Sinteze de pedagogie.În paginile acestui volum sunt prezentate principalele repere conceptuale ale e-Learning, specificul strategiilor didactice posibil de utilizat în mediul on-line și principalele instrumente digitale disponibile. Prin topica abordată, autorii au urmărit să le ofere profesorilor repere teoretice și praxiologice relevante, ca suport pentru dezvoltarea competențelor digitale și îmbunătățirea practicilor educaționale în mediul on-line.Criza provocată de pandemia Coronavirus a plasat procesul didactic în spațiul on-line, dar utilizarea acestor tehnologii nu a început și nu se va sfârși odată cu această criză. Nevoia de a îmbunătăți educația digitală este presantă din motive ce țin de existența noastră în societatea informațională.Asistăm la dezvoltarea serviciilor educaţionale şi la formarea unor comunităţi virtuale de învăţare, ceea ce necesită regândirea abordărilor didactice. Pentru ca educaţia să corespundă exigenţelor actuale de formare a tinerei generaţii, sunt necesare îndeosebi: extinderea acestor servicii, instruirea profesorilor pentru a fi capabili să utilizeze resursele informaţionale, proiectarea de activităţi şi de experienţe de învăţare eficiente în mediul on-line.Datorită utilizării în continuă creştere a noilor tehnologii în procesul de instruire, începutul secolului XXI a fost marcat de încercări de revizuire a problematicii didacticii, considerându-se că reconceptualizarea didacticii tradiţionale este importantă în lumina regândirii rolului ei în era digitală. Noua didactică a e-Learning a primit denumirea de e-Didactica, o didactică a integrării TIC în educaţie. ..


5800 lei

În stoc
Instruirea bazată pe înțelegere

Instruirea bazată pe înțelegere

Lucrarea Instruirea bazată pe înţelegere. Cum îi sprijinim pe elevi să înveţe eficient face parte din colecția Sinteze de pedagogie și vă prezintă semnificaţiile complexe ale conceptelor de „predare” şi de „învăţare”, modalităţile efective de realizare, condiţiile şi factorii de care depinde eficienţa acestor demersuri, astfel încât şcoala să asigure o educaţie de calitate pentru toţi elevii.Accentul se pune pe necesitatea și importanța înțelegerii de către elevi a conținuturilor instruirii, ca o condiție a reușitei în eforturile lor de învățare, o învățare bazată pe înțelegere, și nu pe memorarea mecanică.Profesorilor le este adresat îndemnul de a depăși formalismul, stereotipiile, abordările nivelatoare, care se dovedesc a fi sterile și ineficiente. Ei trebuie să vină în întâmpinarea diferitelor nevoi și interese ale elevilor, să permită stiluri și ritmuri diferite de învățare, pentru a-i sprijini pe toți în învățare și dezvoltare. Întreaga abordare se bazează pe evoluții conceptuale din domeniul științelor educației susceptibile de a-i provoca cititorului analize și reflecții care să stea la baza eforturilor de îmbunătățire a propriilor practici didactice.Există o relație directă între explicația oferită de profesor în timpul activității și înțelegerea de către elev a conținutului de învățat. Inițierea și sprijinirea proceselor de învățare ale elevilor, prin explicații adecvate din partea profesorului, este însă una dintre cele mai complexe sarcini didactice și, totodată, una dintre cele mai solicitante.Din cuprins:- Cum influenţează profesorii performanţa şcolară a elevilor.- Înţelegerea conţinutului instruirii.- Explicaţie şi înţelegere...


3800 lei

În stoc
Învățarea flexibilă

Învățarea flexibilă

In paginile acestei carti sunt prezentate mai intai complexele semnificatii conceptuale ale invatarii flexibile si temeiurile ei, problematica diferentierii intruirii, strategiile didactice prin care poate fi promovata si resursele educationale disponibile, pentru ca apoi sa fie abordate ceea ce am considerat a fi ipostazele practice ale manifestarii ei.Abordarea pedagogica diferentiata le apare multora ca solutie pentru a face fata diversitatii elevilor din scoli. Constient de aceasta diversitate existenta in clasa, de modurile personale in care se produce invatarea, profesorul va trebui sa conceapa modalitati eficiente de a proceda, iar calea de urmat este promovarea a ceea ce literatura pedagogica desemneaza de ceva timp ca fiind invatarea flexibila. Conceptul de invatare flexibila este unul generic, acoperind toate acele situatii in care elevii au ceva de spus despre cum, unde si cand are loc invatarea, fie in contextul cursurilor urmate in mod traditional, in sala de clasa, fie in context netraditionale, precum invatarea deschisa, invatarea la distanta, invatarea mobile cu ajutorul TIC. Astfel, invatarea flexibila este centrata pe elev, incurajand o mare autonomie din partea acestuia. Etosul sau este de a imputernici elevii cu responsabilitatea invatarii si de a le oferi un control mai mare asupra acesteia, astfel incat sa devina mai auto-directionati, de a creste gama optiunilor disponible atat pentru elevi, cat si pentru profesori, rezultand o estompare a granitelor interne si externe traditionale...


2800 lei

În stoc
Invatarea prin activitati de grup

Invatarea prin activitati de grup

Lucrarea Învățarea prin activități de grup propune cititorului un demers teoretic ce oferă clasificări conceptuale, aplicații practice, analize și comentarii, susceptibile de a se constitui în repere utile pentru reflecție și acțiune. Ne exprimăm încrederea că acest volum va fi de un real folos pentru cei interesați de problematica învățării prin activități de grup, cadre didactice și studenți. Reperele teoretice oferite se pot constitui în puncte de plecare atât pentru interogații, reflecții, analize din partea cititorului, cât și pentru realizarea efectivă a unor astfel de activități didactice.Adeseori utilizate în activitățile curriculare, dar și extracurriculare, activitățile de grup prezintă multiple valențe formative, puse în evidență de numeroase studii. Într-un astfel de cadru organizatoric, elevii învață unii de la alții, sunt mai activi, iar motivația învățării este stimulată cu ușurință. Învățarea în grup a devenit tot mai frecventă în sălile de clasă nu numai datorită câștigurilor cognitive obținute de elevi, ci și altor numeroase beneficii pe care poate să le aducă: îmbunătățirea stimei de sine, creșterea satisfacției în învățare, îmbunătățirea abilităților sociale, de comunicare și de gestionare emoțională a situațiilor, stimularea responsabilității personale, îmbunătățirea relațiilor, reducerea anxietății, dezvoltarea gândirii critice etc...


5800 lei

În stoc
Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar

Sinteze de pedagogia învățământului preșcolar

Lucrarea Sinteze de pedagogia învăţământului preşcolar. Ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat şi gradul didactic II  vine în întâmpinarea nevoilor de pregătire a examenelor de titularizare, definitivare în învăţământ şi obţinerea gradului didactic II de către cadrele didactice din învăţământul preşcolar.Topica abordată se identifică cu tematicile cuprinse în programele oficiale pentru pregătirea respectivelor examene. În paginile sale este explicitat un demers deopotrivă teoretic şi practic, care oferă cititorului interesat clarificări conceptuale, analize, particularizări şi exemplificări susceptibile de a se constitui în repere utile pentru reflecţie şi acţiune. Maniera sistematică şi accesibilă de structurare şi elaborare a lucrării face ca reperele conceptuale şi tematice oferite de autori să fie uşor de asimilat şi totodată să se constituie în puncte de plecare pentru interogaţii, reflecţii şi analize personale.Din cuprins:- Educaţia timpurie în România şi în context european- Jocul – principala formă de organizare a procesului de învăţământ în grădiniţă- Procesul de învăţământ. Componente structurale, caracteristici şi procesualitate internă- Factorii dezvoltării personalităţii copilului – interacţiuni şi dominante- Structura şi dinamica personalităţii la vârstele timpurii- Curriculumul pentru educaţia timpurie- Proiectarea, organizarea şi realizarea activităţilor ludice şi de învăţare- Metodologii specifice de realizare a activităţilor didactice în educaţia timpurie- Specificul evaluării în educaţia timpurie- Parteneriatul grădiniţei cu alţi factori educaţionali- Orientări contemporane în teoria şi practica învăţării în grădiniţă- Copiii cu cerinţe educative speciale (CES) în grădiniţă..


7200 lei

Stoc epuizat
Vezi detalii
Sinteze de pedagogia învățământului primar. Ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul II

Sinteze de pedagogia învățământului primar. Ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul II

Lucrarea „Sinteze de pedagogia învățământului primar. Ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul II” vine în sprijinul profesorilor din învățământul primar care se pregătesc pentru examenul de titularizare, pentru obținerea definitivării în învățământ sau pentru obținerea gradului didactic II. Topica abordată este în conformitate cu programele special elaborate în acest sens și avizate de Ministerul Educației Naționale.Concepută într-o modalitate sintetică, lucrarea poate constitui un instrument util pentru pregătirea profesorilor, răspunzând unor nevoi reale și totodată urgente de documentare. De asemenea, reperele teoretice și exemplificările prezentate se pot constitui într-un îndrumar al unor inițiative personale, menite să asigure succesul în realizarea activităților școlare.Din cuprins:- Educația și învățământul în societatea cunoașterii. Dimensiunea europeană a educației- Normativitate în procesul de învățământ - concept, fundamente teoretice- Curriculumul pentru învățământul primar- Proiectarea pedagogică a activităților instructiv-educative în învățământul primar- Predarea - act de comunicare eficientă- Metode didactice utilizate în învățământul primar- Evaluarea didactică- Motivația învățării școlare- Relații și interacțiuni educaționale. Abordarea psihosocială a educației școlare..


5490 lei

Stoc epuizat
Vezi detalii
Sinteze de pedagogie generală: Ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul didactic II

Sinteze de pedagogie generală: Ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul didactic II

Lucrarea „Sinteze de pedagogie generală: Ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitivat și gradul didactic II” vine în întâmpinarea nevoilor de pregătire a examenelor de titularizare, definitivare în învățământ și obținerea gradului didactic II de către profesorii de toate specializările din învățământul gimnazial și liceal, dar și a studenților viitori profesori. În paginile sale sunt prezentate, într-o manieră exhaustivă, sintetică, accesibilă, temele cuprinse în programele de pedagogie pentru examenele respective. În abordarea temelor s-a avut în vedere corelarea armonioasă a evoluțiilor conceptuale din științele educației cu diversificarea din ce în ce mai accentuată a câmpului educațional și a practicilor corelate acestuia, astfel încât cititorul acestui volum să poată analiza, construi și reflecta în viziune personalizată conținuturile fiecărei teme. Din cuprins: - Educația și învățământul în societatea cunoașterii. Context, tendințe, reforme - Managementul calității în educație - Teoria și metodologia curriculumului - Procesul de învățământ - Învățarea umană – învățarea școlară - Predarea - Teoria și practica evaluării educaționale – o perspectivă globală - Proiectarea activității didactice - Managementul instituției școlare și al clasei de elevi - Școala ca subsistem al sistemului social ..


6400 lei

Stoc epuizat
Vezi detalii
Specificul activitatilor didactice la grupele combinate: Ghid pentru cadrele didactice din invatamantul prescolar

Specificul activitatilor didactice la grupele combinate: Ghid pentru cadrele didactice din invatamantul prescolar

Specificul activităţilor didactice la grupele combinate. Ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar se adresează cadrelor didactice din învăţământul preşcolar care desfăşoară activitatea didactică în contextul grupelor combinate, dar şi celor de la grupele omogene, având în vedere faptul că în unele capitole abordarea este comparativă, de asemenea şi studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din domeniul ştiinţelor educaţiei care sunt preocupaţi de dezvoltare profesională şi personală. Ghidul îşi propune să ofere soluţii, provocări şi reflecţii profesorilor din învăţământul preşcolar, dar vin în sprijinul tuturor persoanelor interesate, oferind atât informaţii teoretice, cât şi demersuri metodice.Din cuprins:o Provocările şi oportunităţile organizării activităţilor didactice la grupele combinateo Reflectarea tipurilor de inteligenţe multiple în învăţarea preşcolarilor – sugestii de identificare şi de activităţi didacticeo Paradigma centrării pe copil a activităţilor didactice organizate la grupele combinateo Teoriile învăţării valorificate în gruparea combinată a preşcolariloro Adaptarea curriculumului pentru educaţia timpurie la activităţile didactice cu grupele combinateo Grupele combinate – dimensiune a programelor de educaţie timpurie incluzivă de calitateo Specificul strategiilor didactice utilizate în activitatea cu grupa combinatăo Modalităţile de realizare a transferului informaţional prin intermediul relaţiilor copil-copil şi adult-copil..


5550 lei

În stoc
? Cauți o carte și nu o găsești pe site?

Alexandria îți recomandă


Cookie-urile ne ajută la îmbunătățirea serviciilor furnizate. Folosind serviciile noastre, sunteți de acord cu folosirea cookie-urilor.